top of page

SLUŽBY

Komplexní právní služby

Naše advokátní kancelář poskytuje široké spektrum odborných právních služeb, zaměřených na ochranu vašich práv a zájmů. S našimi zkušenými právníky získáte spolehlivého partnera pro řešení všech právních záležitostí, ať už jde o osobní, obchodní nebo veřejnoprávní otázky. Jsme tu, abychom vám poskytli právní jistotu a podporu ve všech oblastech vašeho života a podnikání.

Trestní právo

Poskytujeme obhajobu a právní asistenci v trestních řízeních, včetně zastupování obviněných i obětí trestných činů.

Právo obchodních společností

Nabízíme poradenství a právní služby pro firmy všech velikostí, zahrnující zakládání společností, fúze, akvizice a smluvní agendu.

Insolvenční právo

Pomáháme s řešením insolvenčních situací, jako jsou konkurzy, reorganizace a osobní bankroty.

Soudní spory

Zastupujeme klienty v soudních řízeních a nabízíme podporu při mimosoudním řešení sporů.

Pracovní právo

Poskytujeme právní poradenství v oblasti pracovního práva, včetně řešení pracovních konfliktů a přípravy pracovněprávních dokumentů.

Pozemkové právo a nemovitosti

Nabízíme právní služby při převodech nemovitostí, řešení pozemkových sporů a dalších záležitostech týkajících se nemovitostí.

Občanské, rodinné a dědické právo

Poskytujeme pomoc při řešení rodinných a dědických záležitostí, jako jsou rozvody, péče o děti a dědictví.

Obce a školy

Nabízíme specializované právní služby pro obce a školy, včetně poradenství v oblasti veřejného práva a školské legislativy.

Medicínské právo

Poskytujeme právní podporu ve zdravotnickém sektoru, včetně řešení právních otázek týkajících se zdravotní péče a odpovědnosti za škodu.

bottom of page